φωτοκολαζωγραφίσματα/photo-collage-painting

P.Picasso

V.Van Gogh and P.Picasso
 Costas/Lucky Look

 Flora/Ariel, the little mermaid
 "φωτογραφία"

 "φύση"

 "πόλη"

"αποσπασματικό"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου